KontaktAko želite da vidite svoju nagradnu igru na ovom blogu...
Ako želite da me obavestite o nekoj nagradnoj igri koju ste pronašli pre mene...
Ako ste dobili nagradu u nekoj igri koju ste pronašli na ovom blogu i želite da podelite sreću sa mnom...
Ako imate bilo šta da kažete, pitate, kritikujete, sugerišete...
PIŠITE! Biće mi drago da se kuckamo:)

internetnagradneigre@gmail.com